Cybercrime in het mkb – een reëel gevaar

Staat u stil bij het feit dat naar schatting ongeveer 1 op de 3 mkb’ers slachtoffer wordt van een of andere vorm van cybercrime? Maar liefst driekwart van de 8,8 miljard euro aan schade die cybercrime jaarlijks veroorzaakt, komt inmiddels voor rekening van het bedrijfsleven. Op 15 november 2016 organiseerden wij een informatieavond over cybercrime voor onze mkb relaties om hen alerter te maken op de kenmerken van cybercrime en hoe het risico beperkt kan worden. De twee presentaties van deze avond zijn nu beschikbaar: 1: Vormen van cybercrime | 2: Gegevensbeheer, preventie en aansprakelijkheid.

waarom bent u interessant voor criminelen?

Bijna ieder bedrijf is online, het ene bedrijf heeft een webwinkel, het ander alleen een website of een e-mailadres. Ook maken veel bedrijven gebruik van online diensten van derden zoals Ideal betalingen of cloud diensten voor gegevensopslag. Daarnaast verwerkt ieder bedrijf klantgegevens, aangeleverd via e-mail of website. Deze gegevens zijn waardevol voor cybercriminelen en zij maken hierbij geen onderscheid tussen kleine of grote organisaties.

Grotere organisaties hebben wel vaak een IT afdeling en kunnen investeringen doen in beveiliging om de risico’s te beperken. Kleinere bedrijven zoals in het mkb, hebben die mogelijkheden niet of veel minder. Daardoor zijn zij een gemakkelijke prooi voor kwaadwillenden om gehackt te worden.

De gevolgen van cybercrime zijn groot

Naast verlies van gegevens lijdt het bedrijf ook financiële schade in de vorm van boetes, omzetverlies, downtime, schadevergoeding en extra kosten voor herstel. En die kosten kunnen behoorlijk hoog oplopen. Ook de reputatie van een bedrijf kan schade oplopen met de nodige bij-effecten als gevolg.

Waar loopt het mkb risico’s?

Van buiten naar binnen, oftewel van criminelen (dit kunnen ook medewerkers zijn) die uw bedrijf aanvallen en zo bij uw gegevens kunnen. Tijdens onze informatieavond op 15 november 2016 kwamen een aantal vormen van cybercrime voorbij, waarbij Phishing en Ransomware (gijzeling van uw (computer)gegevens) de meestvoorkomende zijn. Verder komen ook DDOS aanvallen en datalekken veelvuldig voor. Bekijk de presentatie over dit onderdeel.

Waar ligt uw verantwoordelijkheid?

Van binnen naar buiten, oftewel wat moet u op orde brengen om uw gegevens en dat van uw relaties te beschermen. U heeft als ondernemer de verantwoordelijkheid om zaken goed te regelen op het gebied van gegevensbeheer, preventie en aansprakelijkheid. Lees hier meer over in de tweede presentatie van de informatieavond.

Lees ook meer over Phishing e-mails en hoe deze te herkennen zijn.