Een goed pensioen wil iedereen, maar in hoeverre heeft u daar eigenlijk invloed op? En begrijpt u wat het pensioenoverzicht u eigenlijk vertelt? Heeft u er wel eens aan gedacht wanneer u met pensioen zou willen? Heeft u tegen die tijd voldoende vermogen opgebouwd om na uw pensioen het leven te kunnen leiden zoals u wenst? En hoe wordt de financiële situatie voor het gezin, wanneer u (of uw partner) komt te overlijden? Deze vragen proberen de adviseurs van Verberkmoes samen met u te beantwoorden.

Wat kunnen wij voor u betekenen

advies

Verberkmoes kan samen met u bekijken hoe uw huidige pensioen geregeld is en hoe uw financiële positie verandert wanneer het zover is. Op basis van vragen zoals hierboven genoemd, kan uw adviseur u helpen met het maken van een financiële planning waarmee u uw vermogen kunt opbouwen en beheren. Alles om er voor te zorgen dat u voldoende mogelijkheden houdt om ook in de toekomst datgene te kunnen doen wat u graag wilt.


Voor meer informatie over de wijze van onze dienstverlening rondom vermogen en de kosten daarvan willen wij u graag verwijzen naar het dienstverleningsdocument vermogen opbouwen. Het algemeen dienstverleningsdocument en andere dienstverleningsdocumenten zijn te vinden in dit overzicht.

mijn.verberkmoes

Als u klant van ons bent, kunt u via Mijn.Verberkmoes globaal inzicht krijgen in wat er op u afkomt wanneer u met pensioen gaat. Op basis van uw persoonlijke gegevens geeft de simulatie 'Met pensioen gaan' heel veel informatie. Waar u recht op heeft, wat de valkuilen zijn bij pensioenopbouw, wat het betekent voor uw gezin en wat er gebeurt met uw pensioenopbouw wanneer u arbeidsongeschikt raakt of overlijdt tijdens uw werkzame leven. Alles is afgestemd op uw eigen gegevens en daarmee krijgt u al veel inzicht in uw persoonlijk vooruitzicht.

verzekeringen

Om uw vermogen veilig te stellen is het ook verstandig om verzekeringen te overwegen, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een lijfrentevoorziening (pensioen opbouwen in eigen beheer). Zo kunt u ervoor zorgen dat uw gezin recht blijft houden op een nabestaandenpensioen ook als u arbeidsongeschikt zou worden of vroegtijdig komt te overlijden.